< inapoi


Servicii electronice / Proiecte / Proiecte in derulareGlobalizare si educatie - Universitatea orientata spre proiecte, noul model de universitate pentru secolul XXI
www.comunicare.ro/globalizare

Capacitatea de a inova reprezinta motorul contemporan al dezvoltarii. In conditiile globalizarii, schimbarea nu mai reprezinta o optiune, iar capacitatea de a inova nu mai este doar o sursa de avantaje competitive, ci chiar o garantie pentru supravietuire. Unul dintre raspunsurile organizationale la presiunea in directia schimbarii, la obligativitatea de a inova, il reprezinta orientarea pe proiecte – o inovatie manageriala in sine. De atentie deosebita se bucura conceptul de organizatie orientata pe proiecte, organizatie care utilizeaza in mod frecvent proiectele pentru a derula procese unice, de o complexitate medie sau mare. Cercetarea empirica de acest tip este consistenta pe plan international, dar nu a fost extinsa la sistemul invatamantului superior, care opereaza cu clasificari traditionale – universitati humboldtiene si antreprenoriale.
Cercetarea de fata introduce, pentru prima data, conceptul de universitate orientata pe proiecte si se bazeaza pe premisa ca exista o corelatie intre orientarea pe proiecte a unei universitati si capacitatea acesteia de a inova. Cercetarea este realizata la nivel national si ofera un diagnostic referitor la capacitatea universitatilor romanesti de a face fata globalizarii si integrarii europene.

Perioada de desfasurare: 2008-2011

SPRINT 2020 - Internationalizarea invatamantului superior romanesc - valoare adaugata brandului de tara.
www.comunicare.ro/sprint2020

Proiectul asigura conditiile unei mai bune cooperari intre diferite entitati de cercetare-dezvoltare si institutii publice din Romania in vederea solutionarii unor probleme concrete.
Proiectul va contribui la dezvoltarea cunoasterii pe o tema extrem de dezbatuta la nivel international, dar inca neexplorata in tara noastra. De asemenea, acest proiect va oferi o noua abordare, un proiect de strategie care ar putea duce la cresterea competitivitatii Romaniei pe plan mondial in domeniul educatiei de nivel universitar, la valorificarea unei traditii romanesti in domeniul invatamantului superior, la promovarea patrimoniului cultural national si, implicit, la consolidarea imaginii Romaniei in lume.

Perioada de desfasurare: 2007-2010
Sursa de finantare: CNMP (Centrul National de Management Programe)

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei. Cel mai recent proiect de cercetare incheiat de catre o echipa de cercetatori din SNSPA (iunie 2007) a vizat o diagnoza a sistemului de invatamant din Romania, proiectul fiind finantat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In prezent, in SNSPA sunt in derulare 18 proiecte de cercetare, dintre care 7 sunt internationale.

Parteneri:
ASE este una dintre cele mai mari universitati din tara, cu un corp academic de o inalta tinuta profesionala, cu experienta in derularea unor cercetari de anvergura. ASE dispune de o strategie proprie de dezvoltare intitulata Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice in perioada 2007-2013 , strategie care, printre altele, abordeaza tema internationalizarii invatamantului superior, ca efect al globalizarii. Doi dintre cei care au contribuit la elaborarea Strategiei ASE sunt membri in echipa acestui proiect. De asemenea, in acest moment, ASE deruleaza un grant de cercetare CNCSIS intitulat Repozitionarea imaginii de tara a Romaniei in contextual integrarii europene , grant care se afla in complementaritate cu tema de cercetare propusa in proiectul de fata.

UEFISCSU-CNCSIS este recunoscut la nivel national si international pentru proiectele cu impact de sistem derulate inca de la infiintare, printre care mentionam: participare, in perioada 1996-2001, la proiectul Bancii Mondiale de reforma a invatamantului superior din Romania, proiect cu o valoare de 42.1 milioane $; coordonarea, in perioada 2005-2006, a proiectului Strategie de dezvoltare a sistemului CDI pe perioada 2007-2013 bazata pe elementele unei planificari strategice , in valoare de 2.500.000 lei noi.

ARACIS este una dintre principalele institutii din Romania cu atributii in promovarea politicilor de calitate in invatamantul superior. ARACIS este afiliata la agentiile europene de profil.

CNR este un organism constituit prin Legea invatamantului nr. 84/1995, avand in principal rol consultativ pe langa Ministerul Educatiei si Cercetarii. Inca din 1996, a fost implicat in proiectul de reforma a invatamantului superior romanesc, proiect finantat de Banca Mondiala. CNR este membru al European University Association si in alte organizatii internationale de profil. Participa constant la activitatile internationale asociate Procesului Bologna.

www.comunicare.ro/sprint2020

Dialog si politici publice
www.comunicare.ro/dialog

Proiectul va urmari:
a) sa cerceteze din punct de vedere teoretic procesul de comunicare asociat politicilor publice;
b) sa analizeze, dintr-o perspectiva comparativa, modelele de comunicare publica utilizate la noi in tara in procesul de implementare a politicilor publice;
c) sa identifice modele noi care ar putea sa contribuie la eficientizarea comunicarii publice asociate politicilor publice.

Perioada de desfasurare
: 2007-2010
Sursa de finantare: UEFISCSU-CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei. Cel mai recent proiect de cercetare incheiat de catre o echipa de cercetatori din SNSPA (iunie 2007) a vizat o diagnoza a sistemului de invatamant din Romania, proiectul fiind finantat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In prezent, in SNSPA sunt in derulare 18 proiecte de cercetare, dintre care 7 sunt internationale.

www.comunicare.ro/dialog

RSC.DDR.2010 - Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate sociala corporativa in parghii ale dezvoltarii durabile a Romaniei
www.comunicare.ro/rsc

Proiectul de fata isi propune o analiza exhaustiva a conceptului si practicii intitulate responsabilitate sociala corporativa (RSC), corelate, pentru prima data la noi, cu trei factori fundamentali: interesul public (IP), competitivitatea companiilor (CC) si dezvoltarea durabila (DD). Ipoteza de la care plecam este ca doar IP, inteles ca rezultanta a dezbaterii publice despre binele comun, poate fi un reper pentru responsabilitatea sociala.

Proiectul este directionat catre doua mari axe de cercetare: din date secundare, de tip teoretic - legislativ, analize de piata, analize ale literaturii de profil, respectiv de tip practic - cercetare de teren, la nivelul companiilor, al factorilor de decizie publici si al beneficiarilor actiunilor de RSC din Romania.

Prin scopul sau primar, de definire a politicilor si a strategiilor de RSC care sustin competitivitatea firmelor romanesti la nivel european, pentru dezvoltarea durabila a intregii societati, proiectul este relevant ca urmare a actualitatii sale, vizand un subiect percutant, generat de realitatile imediate ale Romaniei, in contextual globalizarii si al europenizarii.


Perioada de desfasurare
: 2007-2010
Sursa de finantare: Centrul National de Management Programe (CNMP).

Coordonator:
SNSPA
este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei. Cel mai recent proiect de cercetare incheiat de catre o echipa de cercetatori din SNSPA (iunie 2007) a vizat o diagnoza a sistemului de invatamant din Romania, proiectul fiind finantat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In prezent, in SNSPA sunt in derulare 18 proiecte de cercetare, dintre care 7 sunt internationale.

Parteneri:
Academia de Studii Economice (ASE) - este una dintre cele mai mari universitati din tara, cu un corp academic de o inalta tinuta profesionala, cu experienta in derularea unor cercetari de anvergura. ASE dispune de o strategie proprie de dezvoltare intitulata Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice in perioada 2007-2013 , strategie care, printre altele, abordeaza tema internationalizarii invatamantului superior, ca efect al globalizarii. Doi dintre cei care au contribuit la elaborarea Strategiei ASE sunt membri in echipa acestui proiect. De asemenea, in acest moment, ASE deruleaza un grant de cercetare CNCSIS intitulat Repozitionarea imaginii de tara a Romaniei in contextual integrarii europene , grant care se afla in complementaritate cu tema de cercetare propusa in proiectul de fata.

Universitatea Bucuresti (UB) - este una din cele mai importante institutii de invatamant superior din Romania. In cei aproape 140 de ani de existenta, ea a ajuns sa aiba un solid prestigiu national si international. Dezvoltarea cooperarii internationale si participarea activa la viata comunitatii academice constituie o componenta esentiala a strategiei Universitatii din Bucuresti.
Cele mai importante aspecte ale activitatii internationale sunt: cooperarea bilaterala interuniversitara si interdepartamentala, in domeniul didactic si al cercetarii stiintifice, participarea la programe europene si internationale. Astfel de programe, cum ar fi SOCRATES, TEMPUS, COPERNICUS, CEEPUS, TEMPRA, sau participarile la activitatile PHARE si TACIS, necesita o organizare adesea complicata si includerea in planuri de perspectiva pe termen mediu si lung.

Asociatia Romana a Profesionistilor in Relatii Publice (ARRP) - este o organizatie non-profit care functioneaza din iunie 1995. Din momentul constituirii si pana in prezent, ARRP a reprezentat principalul for de dezbatere a problemelor specifice profesiei de specialist in Relatii Publice in Romania.

Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) - este cea mai puternica asociatie a mediului de afaceri din Romania, reunind in randurile sale intreaga retea de 42 de camere de comert si industrie teritoriale, camere de comert bilaterale si  asociatii profesionale. CCIR este o organizatie neguvernamentala, cu caracter autonom, care sustine interesele comunitatii de afaceri in dialogul cu institutiile statului si organismele internationale. Oferta sa de servicii a CCIR include misiuni economice, programe de perfectionare profesionala, organizarea de seminarii si dezbateri, baze de date de informatii si oportunitati de afaceri. CCIR actioneaza pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltarii sectorului privat, unei economii de piata reale, durabile si deschise spre exterior.

Data Media (DM)


www.comunicare.ro/rsc

HERA - Hazard seismic (Multihazard), Expunere, Risc, Adaptare (Vulnerabilitate/Mecanisme de coping/comunicarea riscului)
www.comunicare.ro/hera

Prezentare:
- proiectul isi propune sa initieze o baza de date complexa de mediu, preluand din domenii variate informatii eterogene, definind, totodata, modele de utilizare a acestor informatii pentru evaluarea predispunerii la risc, in functie de senzitivitate si vulnerabilitate, in regim de simulare, cu afisarea rezultatelor in format tabelar, grafic si cartografic.
- vor fi imbunatatite si validate modelele probabilistice de estimare a vulnerabilitatii si de analiza a riscurilor in sistem urban, prin metode de algebra cartografica si geostatistica.
- o noutate absoluta in Romania, raliindu-se ultimelor tendinte de cercere in psihologia si comunicarea riscului la nivel european este crearea, testarea si validarea unei metodologii de cercetare psihosociala privind perceptia riscului seismic si a mecanismelor de coping in diferite medii socio-economice, la nivelul omului sanatos si cu anumite disfunctionalitati psihice si neurologice.

Perioada de desfasurare
: 2007-2010
Sursa de finantare: CNMP (Centrul National de Management Programe)

Coordonator:
Universitatea Bucuresti - Facultatea de Geografie a castigat, coordonat si finalizat, sau are in derulare (ca director), un numar de 4 contracte de cercetare CNCSIS si un proiect CEEX-M1 (CEEX-AMTRANS, X2C20, DANUBERES, 2006-2008), un proiect de prestari-servicii, a depus ca partener 1 proiect IMPACT, fiind membru in echipe interdisciplinare in alte 5 proiecte, dintre care unul international (2003-2004. Proiect NESMI — Network on the European Sustainable Minerals Industries in cadrul grupului international al Uniunii Europene, No. 46. G1RT – CT – 2002-05078/2003). Proiectele coordonate si finalizate au fost rezultatul muncii in colaborare a unor echipe multidisciplinare formate din geologi, geografi, psihologi, ingineri, chimisti din cadrul UB (Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie si Geofizica, Facultatea de Psihologie), dar si a unor echipe interinstitutionale (Universitatea Politehnica din Bucuresti, ASE, SNSPA, INHGA, Universitatea din Suceava). Proiectele coordonate au adus rezultate importante la nivel teoretic si practic.

www.comunicare.ro/hera


Reprezentarea si comunicarea riscurilor naturale la nivel social
www.comunicare.ro/riscuri

Obiective asumate ale cercetarii:

1. Identificarea reactiilor populatiei civile in situatii de amenintare directa si de confruntare cu riscuri in situatii de urgenta;
2. Identificarea categoriilor de perceptie mesajelor de comunicare a riscurilor de catre populatie;
3. Identificarea categoriilor de perceptie de catre reprezentantii mass media a mesajelor de comunicare a riscurilor transmise de autoritati
4. Stabilirea de categorii de reactii si de moduri de gestionare a mesajului in randul grupurilor sociale si ale jurnalistilor.

Rezultate ale cercetarii:
Rezultatul acestei cercetari il constituie construirea unei metodologii de cercetare interdisciplinara (psihologie sociala, sociologie, comunicare sociala) privind manifestarea atitudinala si comportamentala a panicii la nivelul grupurilor sociale confruntate cu situatii majore ce confruntare a riscurilor naturale sau cu situatii majore de criza/urgenta.

Perioada de desfasurare: 2006-2008
Sursa de finantare: UEFISCSU-CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei. Cel mai recent proiect de cercetare incheiat de catre o echipa de cercetatori din SNSPA (iunie 2007) a vizat o diagnoza a sistemului de invatamant din Romania, proiectul fiind finantat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In prezent, in SNSPA sunt in derulare 18 proiecte de cercetare, dintre care 7 sunt internationale.

www.comunicare.ro/riscuri

Fenomenul migratiei fortei de munca si formarea publicului diasporic: impactul asupra spatiului public si practicilor institutionale
www.comunicare.ro/diasporic

Obiective asumate ale cercetarii:

Proiectul abordeaza formarea si impactul publicului diasporic asupra reconfigurarii spatiului public si institutional din România. În formularea acestei teme s-a luat în considerare un fenomen aparut în contextul pre si post-aderarii la UE: proliferarea comunitatilor de români din strainatate ca urmare a migratiei fortei de munca pe piata europeana.
Comunitatile de români reflecta emergenta unei realitati economice, socio-institutionale si culturale. În acelasi timp în jurul acestui fenomen se rearticuleaza imaginarul social referitor la identitatea nationala, imaginea de tara si la repertoriul de oportunitati pentru individ si societate. Implicatiile includ deopotriva tara de origine si teritoriul gazda.


Rezultate ale cercetarii:
Întrebari de cercetare: în ce masura fenomenul migratiei fortei de munca genereaza asadar, transformari structurale si discursive la (i) nivelul spatiului public mediatic si (ii) al culturii institutionale, respectiv, al institutiilor care se ocupa cu circulatia fortei de munca? Ce tipuri de mecanisme publice sunt activate/create în vederea adaptarii la situatiile de interactiune transnationala ?

Perioada de desfasurare: 2009-2011
Sursa de finantare: UEFISCSU-CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei.

www.comunicare.ro/diasporic

CICERO - Comunicare interculturala in context european: Constructia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile nationale si emergenta identitatii culturale europene
www.comunicare.ro/cicero

Obiective asumate ale cercetarii:

Obiectivul principal al acestui proiect este de a propune si elabora un model teoretic interdisciplinar pentru a explica noile raporturi in care se afla identitatile culturale din spatiul european, ca urmare a unui proces intens de comunicare interculturala. Am numit acest nou model paradigma conjunctiva, pentru a sublinia atat dimensiunea sa interdisciplinara, in plan metodologic, cat si faptul ca are drept referinta un proces real de intensificare a interferentelor dintre culturile nationale. In acest context, vom analiza comparativ modelele teoretice privind identitatile culturale, insistand asupra acelora care avanseaza un nou mod de a conceptualiza raportul de complementaritate si interactiune dintre culturile europene. Un obiectiv important este si acela de a valorifica modelele propuse de unii ganditori romani asupra acestei teme. Avem convingerea ca gandirea si cercetarea stiintifica romaneasca trebuie sa fie prezente in dezbaterile ce privesc viitorul europei si al statelor-natiuni in contextul mai amplu al globalizarii.


Rezultate ale cercetarii:
Proiectul extinde si aprofundeaza cercetarile intreprinse de echipa noastra in cadrul grantului obtinut de la Academia Romana, in 2007: Integrarea europena si problema identitatilor culturale. Proiectii si modele teoretice romanesti privind identitatea culturii romane in context european. Proiectul plaseaza aceasta problematica intr-un registru teoretic mult mai complex, vizand constructia identitatii culturale europene.

Perioada de desfasurare: 2009-2011
Sursa de finantare: UEFISCSU-CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei.

www.comunicare.ro/cicero

COMESTOS - Constructia mediatica a europenizarii ca problema publica in contextul integrarii europene a societatii romanesti
www.comunicare.ro/europenizare
www.europenizare.ro

Obiective asumate ale cercetarii:

Scopul proiectului consta în sporirea întelegerii procesului de constructie mediatica a europenizarii în societatea româneasca, al carei trend al modernizarii este distinct fata de evolutia moderna a multora dintre tarile membre ale Uniunii Europene. Realizarea integrarii europene este legata de cerintele cetatenilor privind europenizarea societatii in fiecare tara si la nivelul UE.
Aceasta investigatie întreprinde o analiza a integrarii europene si a asteptarilor fata de europenizarea prin mass media, în special prin televiziune, un agent important de exprimare a problemelor cetatenilor fata de procesul de europenizare.


Rezultate ale cercetarii:
În consecinta, rezultatele anticipate ale cercetarii sunt:
1. identificarea tipurilor de cerinte ale românilor cu privire la europenizare si a cailor prin care se comunica si se cunosc aceste cerinte;
2. stabilirea gradului în care televiziunea reflecta proiectele, guvernamentale sau ale altor actori sociali, privind europenizarea societatii românesti;
3 . studiul televiziunii ca agent al europenizarii în procesul de tranzitie de la modernizarea tendentiala din societatea româneasca, la modernizarea structurala din comunitatea europeana;

Din punct de vedere metodologic, studiul europenizarii prin mass media, respectiv televiziune, impune convergenta mai multor metode si tehnici de cercetare. Pentru primul obiectiv sunt vizate: ancheta sociologica, bazata pe chestionar, în cunoasterea cerintelor românilor, si interviuri în cunoasterea cailor prin care se transmit aceste cerinte; pentru al doilea obiectiv se va recurge la analiza documentelor sociale si la interviuri semistructurate cu jurnalisti si exponenti ai spatiului public; pentru al treilea obiectiv se va apela la analiza de continut a programelor de televiziune astfel selectate încât sa reflecte cât mai divers constructia mediatica a europenizarii ca problema publica.

Perioada de desfasurare: 2009-2011
Sursa de finantare: UEFISCSU-CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).

Coordonator:
SNSPA este o institutie de invatamant superior care, inca de la infiintare (1991), a fost implicata in numeroase proiecte nationale si internationale de tip Tempus, PHARE, Erasmus, Minerva, Leonadro da Vinci, CNCSIS, ANCS, proiecte finantate de Banca Mondiala, de Comisia Europeana, Institute of International Education, Fulbright Commission, Salzburg Seminar, Open Society Foundation etc. Marea majoritate a acestor proiecte sunt in domeniul relatiilor internationale, a politicilor publice, comunicarii, educatiei, managementului, administratie publica, domenii care, de altfel, reprezinta ariile de expertiza ale institutiei.

www.comunicare.ro/europenizare
www.europenizare.ro

 

INSTALL - Innovative Solutions to Acquire Learning to Learn
www.installproject.eu

Performanta academica si rata de promovabilitate a unui larg segment din randurile studentilor europeni din sistemul tertiar de educatie sunt influentate de o serie de circumstante de ordin personal, social, cultural sau economic: fenomenul studentilor dezavantajati si non-traditionali ia amploare, favorizand riscul scaderii performantelor educationale si al abandonului scolar. In cadrul universitatilor care participa la proiectul INSTALL – universitati reprezentative pentru sistemul de invatamant superior din Europa – pana la 35% dintre studentii inscrisi au rezultate academice slabe. In Europa, intre 20% si 45% dintre studenti sunt cursanti non-traditionali.

Obiectivul strategic al EU2020 care vizeaza o crestere cat mai coeziva prin intermediul unei economii bazate pe cunoastere necesita modele imbunatatite care sa sustina dobandirea competentei cheie de "a invata sa inveti" in cazul studentilor dezavantajati din invatamantul superior expusi riscului excluziunii sociale. Implementarea cu succes a Spatiului European al Invatamantului Superior depinde de dimensiunea sociala a invatamantului superior in materie de acces, participare si finalizare cu succes a studiilor, ghidare si consiliere. Comisia Europeana atrage atentia asupra "nevoii de a dezvolta si implementa abordari inovatoare de predare si invatare care sa sprijine insusirea competentelor-cheie in cazul persoanelor supuse riscului obtinerii de rezultate academice slabe si excluziunii sociale".

INSTALL raspunde acestor nevoi si provocari prin dezvoltarea unor solutii inovatoare in vederea abordarii constrangerilor la care sunt supusi studentii defavorizati in ceea ce priveste dobandirea si dezvoltarea competentei-cheie de “a invata sa inveti”. Proiectul va dezvolta, valida si implementa cai inovatoare de mediere narativa care sa le permita studentilor dezavantajati sa profite pe deplin de beneficiile educatiei tertiare in cadrul unei abordari de tip invatare pe tot parcursul vietii. Calea de mediere narativa se bazeaza pe conceptul psihologic de mentalizare (definit ca abilitatea de a intelege propria stare mentala si a celuilalt) cu scopul de a dezvolta si a consolida capacitatea de a invata sa inveti. Serviciul suport inovator INSTALL destinat studentilor va fi testat pe cel putin 200 de cursanti din cadrul celor cinci state europene partenere, pentru a fi ulterior implementat la scara europeana.

Perioada de desfasurare: 2011-2014

Coordonator:
SInAPSi (Services for Active and Participated Inclusion of Students) – Universitatea Federico II Napoli
Parteneri: SNSPA, University of Seville, Aarchus University, National University of Ireland - Maynooth

www.installproject.eu