< inapoi


Informatii generale / Legislatie


HOTARARE Nr. 493 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare

HOTARARE Nr. 581 din 30 iulie 2013 privind domeniile si programele de studii universitare de masterat

Regulamentul Centrului de Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa (CIDIFR) din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice (FCRP)

Regulamentul privind activitatea studentilor la formele ID si IFR din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice (FCRP)

MANAGEMENTUL CALITATII in Centrul de Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa (CIDIFR) din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice (FCRP)

Chestionar care vizeaza cunoasterea opiniilor studentilor cu privire la seminariile urmate in cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice (FCRP)