< inapoi


Servicii electronice / Proiecte / Erasmus+The College of Communication and Public Relations within the National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania offers Erasmus exchanges for outgoing and incoming students, but also for teachers and staff. For outgoing students we offer study and placement mobilities.

 

Sections:
1.College of Communication and Public Relations – Facts and Figures

2. Partner universities for study mobilities

3. Partner organizations for placement mobilities

4. Outgoing Students

5. Incoming students

6. Teaching and staff mobilities

7. Erasmus department contact

 

1. College of Communication and Public Relations – Facts and Figures

1991: The College of Communication and Public Relations (FCRP) is established within the National University of Political Studies and Public Administration (NUPAS). Initially, the College offered only graduate education.
1998: The College of Communication and Public Relations is founded. FCRP includes both undergraduate and graduate programs.
1998: The Romanian Institute for Communication and Public Relations is founded. The Institute co-edits the Romanian Journal of Communication and Public Relations together with the Romanian Academy of Science (Media, Communication and Culture Laboratory of the Romanian Institute of Sociology) and the University of Bucharest (Department of Journalism and Communication Studies).
1999: FCRP launches the Open Distance Learning program.
2000: comunicare.ro Publishing House is established.
2000: Short-term courses are delivered by the Centre for Public Relations and the Centre for Communication.
2001-2002: Both centres were established with international financial support.
2003: FCRP starts the implementation of Erasmus and Leonardo da Vinci programs.
2003: The Virtual University of Business (VUB) is launched. VUB is the result of the implementation of a PHARE project. VUB offers online short-term courses in the business field.
2004: FCRP launches three online MSc programs in the fields of Project Management, Business Communication, and Education Management and Institutional Communication. The event is a premiere for Romanian higher education.
2005: The implementation of the Bologna Process becomes a reality. The duration of undergraduate programs is reduced to 3 years.
2006: FCRP launches the Academic Program in English. It comprises a wide range of courses available to both incoming foreign students and Romanian students.
2008 FCRP launches a new undergraduate program in Psychology.
2008: NUPSPA establishes the doctoral program in communication studies.
2009: FCRP launches a new undergraduate program in Advertising.
2009: FCRP launches two new graduate programs taught entirely in English: MA in Communication and Advertising and MSc in Project Management.

 

2. Partner universities for study (SMS)

The Erasmus+ has developed beyond just being an educational program. It gives many European university students the chance of living and learning in a foreign country, and it has reached the status of a social and cultural phenomenon.

The College of Communication and Public Relations joined the Erasmus universities network in 2002, and since then has constantly expanded its partners’ network.

For the moment, we carry out educational exchanges with the following partners under the framework of the Erasmus+:

 • Université Cergy-Pontoise, (France) - 4 MA students (1st  year), field of study: Communication and Information Sciences and 4 MA students, field of study: International Relations, European Studies - http://www.u-cergy.fr/fr/index.html
 • Université Lumière Lyon2 (France) – 4 BA and MA, field of study: Communication and Public Relations (2 semesters); 2 BA and MA students, field of study: Humanities and Social Sciences; 5 MA students, field of study: Communication Hummanitaire et Solidarite - www.univ-lyon2.fr;
 • Universidade DA Coruna, (Spain)- 6 BA and MA, field of study: Audio-visual techniques and media production (2 semesters), http://www.udc.es/
 • Universitat Oberta de Catalunya, (Spain) – 2 BA and 2 MA students, field of study: Communication studies, http://www.uoc.edu/portal/en/index.html
 • La Salle - UNIVERSITAT RAMON LLULL (Spain) 2 MA students, field of study: Project management, www.salleurl.edu;
 • Universitat de Girona (Spain) – 6 BA and MA students, field of study: Communication and Public Relations (2 semesters), www.udg.edu;
 • Universidad Miguel Hernández de Elche (Spain) – 2 BA and MA students, field of study: Political Sciences (2 semesters); 2 BA and MA students, field of study: Communication and Public Relations (2 semesters), www.umh.es;
 • Westphalian University of Applied Sciences (Germany) – 5 BA and MA students, field of study: Communication, http://www.en.w-hs.de/ (language certificate);
 • VIVES University College (Belgium) – 4 BA students, field of study: Social and Behaviour Sciences (IPSOC), (2 semesters), www.vives.be/international;
 • Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (Italy) – 4 BA and MA students, field of study: Journalism and Information, http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti;
 • Università degli Studi di Perugia (Italy) - 4 BA and MA students, field of study: Political Sciences, www-b.unipg.it;
 • Sakarya University (Turkey) – 5 BA and MA students, field of study: Communication and Information Sciences, (2 semesters), www.sakarya.edu.tr/en;
 • Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) – 4 BA and 4 MA students, field of study: Public relations and communication, http://www.comu.edu.tr/english;
 • University of Lower Silesia (Poland) – 2 BA and MA students, field of study: Communication and Information Sciences; 2 BA and MA students, field of study: Education, www.english.dswe.pl;
 • Baltic International Academy (Latvia) – 4 BA students, field of study: PR, Advertising and Publicity, www.bsa.edu.lv;
 • New Bulgarian University (Bulgaria) – 1 BA and MA student, field of study: Communication, Public Relations and Advertising, http://www.nbu.bg/?l=30&lang=1

 

3. Partner organizations for placement (SMP)

Selecţie stagii de practică Erasmus 2013/2014:

 • Anunt selectie (aici) ;
 • Cerere de înscriere (aici).

 

4. Outgoing students (Romanian only)

Studenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ de ZI, universitar şi master  pot aplica pentru o bursa de studiu sau pentru un loc de practică. Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi şi să nu aibă restanţe în momentul înscrierii la concursul Erasmus.

Observaţii:

 • Orice student beneficiar al unui stagiu Erasmus+ trebuie să fi absolvit cel puţin un an universitar la universitatea din care provine, înainte de perioada de studiu în străinătate. Prin urmare, studenţii din anul I trebuie să se conformeze acestei prevederi, în eventualitatea în care obţin un stagiu Erasmus+.
 • Toţi studenţii beneficiari al unui stagiu Erasmus+ trebuie să nu aibă restanţe în momentul înscrierii la concurs.
 • Studenţii din anul al III-lea (an terminal) pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic următor.
 • Studenţii sunt consideraţi integralişti dacă numărul total de credite (minim 30) corespunzătoare semestrului parcurs în ţară este obţinut prin promovarea tuturor disciplinelor obligatorii din acel semestru plus discipline opţionale.
 • Numărul minim de credite pentru un semestru de studiu în străinătate este de 30.
 • Numărul minim de credite pentru un an universitar este de 60.
 • Conform deciziei Consiliului facultăţii nr. 21/14.06.2012 şi conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223/2012 se vor transfera integral creditele obţinute de studenţii FCRP la alte universităţi .
 • Studenţii pot opta pentru maxim trei locuri, pe care le vor completa în cererea de înscriere în ordinea preferinţelor şi vor susţine interviul pentru prima opţiune (opţiunile secundare vor fi utile în cazul în care nu se vor ocupa unele locuri şi, dacă îndeplinesc celelalte criterii, studenţii pot fi redistribuiţi).

Selecţia candiaţilor se va face pe baza mediei dintre nota obţinută la interviu şi media generală din anul de studiu precedent (respectiv, media din semestrul I în cazul studenţilor din anul I, învăţământ universitar şi de masterat).

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conţină:

 • Cerere de înscriere (aici) cu menţionarea locului şi a domeniului de studiu pentru care concuraţi. Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor;
 • Curriculum Vitae (limba română)
 • adeverinţă cu mediile pe anii de studiu încheiaţi (nu foaie matricolă);
 • 1 scrisoare de motivaţie de maxim 1 pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în:
  • limba engleză (pentru universităţile din Belgia, Turcia, Polonia şi Letonia);
  • limba germană (pentru Gelsenkirchen - Germania);
  • limba spaniolă (pentru universităţile din Spania);
  • limba italiană (pentru universităţile din Italia);
  • limba franceză (pentru universităţile din Franţa).

Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc un stagiu Erasmus+ la Universitatea...?”

Calendar concurs stagii de studiu Erasmus+ 2014/2015

Dosarele vor fi depuse la Biblioteca FCRP (subsol), la Miruna Neaga în data de 10 aprilie 2014, între orele 10:00 şi 12:00. Interviul se va desfăşura în săptămâna 14-18 aprilie 2014. Data şi ora la care va avea loc interviul vor fi anunţate, prin email, în timp util candidaţilor înscrişi.

Selecţia:

Selecţia candiaţilor se va face pe baza mediei dintre nota obţinută la interviu şi media generală din anul de studiu precedent (respectiv, media din semestrul I în cazul studenţilor din anul I, învăţământ universitar şi de masterat). Pentru a fi admis, studentul trebuie să aibă media finală cel puţin 8,50.

În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

 • cunoaşterea programului academic al universităţii partenere;
 • motivaţia alegerii stagiului Erasmus;
 • legătura dintre stagiul Erasmus şi carierea viitoare.

Finanţarea stagiului:

Programul Erasmus oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus trebuie să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii.

Informaţii suplimentare despre concurs şi programul ERASMUS pot fi obţinute de la:

Corina Buzoianu, [email protected]
Miruna Neaga, [email protected].

 

5. Incoming students

The College of Communication and Public Relations offers for incoming students courses taught in English in the field of Communication, Advertising and Project Management.

The professors involved in the program have substantial teaching experience and have designed and participated in many educational projects at both national and international level. Their extensive research and teaching background is confirmed by their enrolment in numerous research projects and academic activities, among which the Fulbright research grants, doctoral and postdoctoral scholarships, international conferences, exchange programs, summer schools, etc.

The courses are designed to meet students' needs and current interests in the theory and practice of communication-related areas. The program provides core and specialized courses in areas such as: communication and public relations, language and communication, human resources, project management, organizational communication, political communication, new media, advertising, etc.

- Application Form (download)

- Learning Agreement (download)

- Course List In English (download)

- Accommodation Form (download)

- Academic Calendar 1st semester (the Autumn semester) - Starts on October 1st & Ends in mid February
2nd semester (the Spring semester) - Starts at end of February & Ends in the first week of June

- Deadlines for Applications:
Incoming Erasmus students have to fill in the application form and the learning agreement. These documents have to be sent to the International Relations Office, College  of Communication and Public Relations (FCPR) no later than June, 30 (incoming students for the 1st semester), and November, 30 (incoming students for the 2nd semester).

- Practical Information for Incoming Students

Orientation
The European Programs Office and the International Relations Office will take care of the incoming students both from administrative and academic perspective. Before the beginning of the semester, there is an orientation meeting with all the Erasmus students, guiding them through all the procedures. In order to have a better integration of the incoming students, we also try to assign an “Erasmus Buddy”, a Romanian student, usually a former Erasmus student. Support is also provided by students’ associations, especially the Erasmus Students’ Network - ESN Romania (www.esn.ro).

Accommodation
The FCPR offers accommodation in its two dormitories to a limited number of students. Foreign students have priority if they apply for a place in the dorms. If not, during the orientation week assistance is provided for those who wish to seek for a room to rent. Here is an estimated cost of the rent: FCPR dormitory (all facilities included) 65 EUR/month; privately rented flat 300 EUR/month for a 2 bedroom flat; facilities (privately rented accommodation) 100 EUR/month.

Accommodation Form (download)

Meals
In the Faculty’s main building there is a cafeteria where you can have a snack or a meal costing from 2 to 3 EUR. In the vicinity of the Faculty there are also many bars and cheap food outlets with a rich offer for students.

Medical insurance
In Bucharest, there is a rich network of specialist hospitals, health centers, physician offices of all specializations, dentistry and prosthetic health centers and offices. Students from EU member states entitled to a temporary stay on the Romanian territory should have the European Health Insurance Card (EHIC) issued in their home country. In case it is not possible to obtain the above mentioned card it is necessary to purchase medical insurance individually.

Visas
Citizens of EU countries do not require a student visa to enter Romania. They can enter Romania with an ID document (a valid travel document e.g. passport, or another document certifying identity and citizenship).
Non European Union Citizens are required to apply for a student visa prior to leaving their home country. Applications should be made at your nearest Romanian Consulate. For further information on the visa regulations, please check the Romanian Foreign Affairs’ Ministry website (www.mae.ro).

Library
The books and journals available in the FCPR library cover areas such as communication studies, advertising & public relations, political science and political communication, sociology, philosophy, critical theory. Students may access international databases from computers located in the FCPR headquarters. Foreign students can borrow books using their student ID card.

Language course
Our College does not organise Romanian language courses for incoming students. However, should you want to take such courses, please check with the University of Bucharest (http://www.unibuc.ro/en/main_intstudesrlc_en).

 

6. Teaching and staff mobilities

The College of Communication and Public Relations encourages incoming and outgoing teaching and staff mobilities. Please contact Corina Buzoianu, the department coordinator for more details, mentioning the full name, affiliation and type of mobility you are interested in. We would be glad to have you as a guest in our College.

 

7. Erasmus department contact

ERASMUS CODE: RO BUCURES13

ERASMUS INSTITUTIONAL COORDINATOR:
Crina RADULESCU
National University of Political Sciences and Public Administration
6-8 Povernei St., 010643, Bucharest, Romania

ERASMUS DEPARTAMENTAL COORDINATOR:
Corina BUZOIANU
College of Communication and Public Relations
National University of Political Sciences and Public Administration
6-8 Povernei St., 010643, Bucharest, Romania
Tel: 0040 21 318 08 81
Fax: 0040 21 311 71 48
E-mail: [email protected]
Website: www.comunicare.ro

Assistant International Relations Office:
Miruna NEAGA
College of Communication and Public Relations
National University of Political Sciences and Public Administration
6-8 Povernei St., 010643, Bucharest, Romania
Tel: 0040 21 318 08 81
Fax: 0040 21 311 71 48
E-mail: [email protected]
Website: www.comunicare.ro