< inapoi


Informatii generale / Corp profesoral / DetaliiLector univ. dr.
Sergiu Stan
[email protected]

Studii
- octombrie 2004 - prezent - Doctorand la Universitatea Bucuresti, domeniul doctoral : Logica - Decizia manageriala, titlul tezei: "Fundamente logice ale deciziei manageriale"
-2003 - 2005 - Absolvent Masterat - " Managementul Afacerilor prin Proiecte" - Facultatea de Management - ASE Bucuresti ,
-1997 - Diploma de masterat : "Fizica laserilor si radiatia plasmei", Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti;
-1991 - 1995 - Licentiat al Facultatii de Fizica, Universitatea Bucuresti;
Calificari si certificari profesionale:
Specializare in domeniul bazelor de date pentru gestionarea proiectelor internationale; Unitatea pentru coordonarea Programului "Leonardo da Vinci", Viena - Austria, 1999
Specializare cu atestat in domeniul "Managementul Riscului", Bursa Româna de Marfuri, Bucuresti, 2001
Specializare cu atestat pentru programul de management al proiectelor "Primavera", Compania Total Soft, Bucuresti, 2004
Specializare cu atestat in domeniul Comunicarea Riscurilor, cursul "Risk Communication: a future challenge in a globalised world", organizat de The Amsterdam Summer University, Buxelles, 2006
Specializare in domeniul managementului de proiect, INTERREG Project Development, organizat de ECORIS, Bruxelles, 2007
Membru al Project Management Institute Organisation - PMI (USA), Romanian Chapter, 2006
Trainer acreditat TŰV Academia pe domeniul Managementul Proiectelor, Germania, 2007
Formator Acreditat CNFPA, 2008

Experienta
Februarie 2002 - prezent: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice - Lector univ. drd. (din februarie 2009), Titular discipline de predare: "Aplicatii si studii de caz in domeniul proiectelor", "Strategii si Tehnici de Atragere a Finantarii de la Uniunea Europeana"; Asistent discipline de predare: "Analiza Financiara a Proiectelor", "Managementul Proiectelor"
Decembrie 2008 - prezent: Parlamentul României - Senat - Consilier pe probleme de management de proiect
Mai 2007 - Noiembrie 2008: Parlamentul României - Camera Deputatilor - Consilier pe probleme de management de proiect
Aprilie 2003 - octombrie 2004: Diperia Finance Group (Reprezentant al Global Frontier Group in Romania, Broker pentru US Ex-Im Bank of America) - Coordonator de proiecte pentru finantari SUA
Noiembrie 2001 - Decembrie 2002: "Programul Cadru 5" Cercetare - Dezvoltare al Uniunii Europene, Componenta CORINT Suport - Expert proiecte internationale
Februarie 2000 - Septembrie 2002: Fundatia Internationala de Dezvoltare Economica a României (FIDER) - Expert coordonator proiecte internationale
August 1998 - Februarie 2000: Centrul National de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci" - Program al Uniunii Europene - Referent de specialitate
Februarie 2006 - prezent: Trainer pe domeniul Managementul proiectelor (si discipline adiacente) cu module de formare profesionala sustinute in cadrul a diverse organizatii private si de stat

Experienta relevanta in domeniul proiectelor
2003 - 2004 - Director Executiv Proiect "Universitatea Virtuala de Afaceri - Centrul Resita", derulat in cadrul programului PHARE CES.
2003 - 2004 - Director Executiv Proiect "EUROINFO" derulat in cadrul Programului gestionat de Delegatia Comisiei Europene din România "Info Euro Lider".
2007 - 2008 - Expert Proiect "Perceptia privind relevanta sociala a managementului de proiect. Studiu comparativ intre nivelul de maturitate al managementului de proiect in invatamântul românesc si cel european", derulat in cadrul Programului CNCSIS.
2007 - 2009 - Expert Proiect "Reprezentarea si comunicarea riscurilor naturale la nivel social", derulat in cadrul Programului CNCSIS.
2007 - 2010 - Expert Proiect "Studiu privind strategia de internationalizare a invatamântului superior românesc. Valoare adaugata a invatamântului superior românesc la brandul de tara", derulat in cadrul Programului CNMP.
2008 - 2010 - Expert Proiect "Educatie civica pentru colectarea selectiva a deseurilor in campusurile universitare", derulat in cadrul Programului CNMP.
2007 - 2010 - Expert Proiect "Multihazard si vulnerabilitate in contextul seismic al Municipiului Bucuresti", derulat in cadrul Programului CNMP.
2007 - 2010 - Expert Proiect "Studiu privind transformarea politicilor de responsabilitate sociala corporativa in pârghii ale dezvoltarii durabile a României", derulat in cadrul Programului CNMP.

Lucrari publicate
Managementul proiectelor (coautor), editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2002, ISBN 973-8376-16-5.
Managementul proiectelor (coautor), editura Bren, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-648-833-7
Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor (coautor), editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2003, ISBN 973-8376-46-7 .
Managementul riscului in proiectele internationale (coautor), editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2003, ISBN 973- 711-016-1.
Monitorizarea proiectelor (autor), editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2005, ISBN 973 –711-048-x
Statistica aplicata in psihologie (coautor), capitol 12 -Introducere elementara in SPSS, editura Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti, 2003, ISBN 973-86202-2-8
Compedium de proiecte 1997-1998 . România in programul "Leonardo da Vinci" (coautor), editura Politehnica, Bucuresti,1999
Analiza financiara a proiectelor - note de curs - in curs de publicare

Articole/ Prezentari in cadrul conferintelor de specialitate:

Globalization and the development of the Project-oriented Society (autor), conferinta internationala "Proceedings of the globalization and policies of development", 17-19 Mai, SNSPA, pag. 427-433, ISBN 978-973-711-125-8, Bucuresti, 2007
Managerial decizion under risk and uncertainty in the global society (autor), conferinta internationala "ICBE - Business Excellence" 26-27 octombrie 2007, pag. 271-276, ISSN 158-624X, cotare CNCSIS B+, Brasov, 2007
Strategic decisions in project-oriented organizations under preasure of globalization (autor), conferinta internationala "Proceedings of the education, research and innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization", 30-31 Mai 2008, SNSPA, pag. 343-357, ISBN 978-973-711-161-6 , Bucuresti, 2008
Limts of the Managerial Decision in Certitude and Incertitude Conditions (autor), Revista româna de comunicare si relatii publice, nr. 13/2008, pag 175-184, ISSN 1454-8100, Bucuresti, 2008
Domeniul Managerial si Teoria Deciziei (autor), Analele Universitatii "Constantin Brâncusi" din Tg. Jiu, Seria Litere si Stiinte Sociale, nr. 2/2008, pag. 75-82, ISSN 1844-6051, Târgu Jiu, 2008
Institutional Innovations in higher education: Project-Oriented University (coautor), Conferinta Internationala INTED 2009, Valencia, Spania

Altele
Participarea la numeroase conferinte/sesiuni de comunicari stiintifice din tara si strainatate, in special in domeniile managementului proiectelor si comunicarii si relatiilor publice:
Conferinta "Parteneriate internationale in cadrul programelor de formare profesionala"- Rethymnon, Grecia, 2003
"Conferinta pe probleme economice a guvernatorilor celor 12 tari vest europene", Bucuresti, 2003
Conferinta "Mediul academic-furnizor de expertiza in derularea proiectelor europene", Bucuresti, 2004
Conventia Regionala "Networking Europe/Informatie europeana la puterea n", adresata multiplicatorilor de informatie europeana, Bucuresti, 2004
Sesiunea de comunicari stiintifice "Olimpiadele comunicarii" 2003 si 2004, Bucuresti
Elaborarea, implementarea si monitorizarea a numeroase proiecte sub egida programelor Uniunii Europene: PHARE, ISPA, SAPARD, Leonardo da Vinci, Socrates
Numeroase activitati de tutoriat si coordonare a proiectelor aferente cursurilor in domeniile "Managementul Proiectelor", "Managementul riscului", "Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor", pentru studentii de la invatamântul de zi , ID si online ai Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul SNSPA.