< inapoi


Informatii generale / Corp profesoral / Detalii


Studii
Licențiat al Facultății de istorie din cadrul Universității din București, specialitatea Istoria evului mediu;
Magister în istoria sud-estului european în Evul Mediu al Universității din București;
Doctor în istorie "magna cum laude" al Universitatii din Bucuresti;
Studii aprofundate, specialitatea Istoria Sud-Estului European.

Experienta
Direcția Relații Publice, Ministerul Apărării Naționale;
Până în ianuarie 2002 a condus structura de analiză a imaginii din cadrul Direcției Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.

Lucrari publicate
Autor a peste 50 de lucrări, articole și studii pe teme de istorie, imagologie și imagologie istorică:
Pace și război în Țara Românească în secolele XIV-XVI, București, Editura Comunicare.ro, 2003 – volum distins cu premiul "Dimitre Onciul" al Academiei Române;
Vlad Țepeș între legendă și adevăr, film documentar realizat de Redacția Viața Spirituală din TVR (comentariu);
Studii de imagologie istorică (coordonator de volum, în colaborare cu dr. Ion Chiciudean), București, Editura SNSPA, 2002;
România la cumpănă de milenii. Analize de imagine (coordonator de volum, în colaborare cu dr. Ion Chiciudean și Daniel Măciucă), București, Editura Comunicare.ro, 2005;
Cărți de căpătâi. Dimitre Onciul. Scrieri alese, ediție îngrijită de acad. Ștefan Ștefănescu, dr. Dorina N. Rusu și dr. Bogdan-Alexandru Halic, cu un cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, București, Editura Academiei Române, 2006 - volum distins cu premiul "Eudoxiu Hurmuzaki" al Fundației Magazin istoric;
Considerații asupra acțiunilor imagologice desfășurate de Mihai Viteazul, în "Muzeul Național", 2001, XIII, p.3-9;
Structuri logistice în războiul medieval. Implicații asupra valorii numerice a efectivelor angajate, în "Studii și articole de istorie", București, Societatea de Științe Istorice din România, 2003, LXVIII, p.51-60;
The image of Michael the Brave in Germanico Malaspina's reports (1599-1600), în "War, Military and Media from Gutemberg to today. Review of Military History", special issue, 2003, p.13-21;
Patrimoniul ecleziastic în Țara Românească a secolelor XIV-XVI, în "Analele Universității Ovidius Constanța", Seria Facultății de Teologie Ortodoxă, 2003, 1, nr.1, p. 206-214.

Altele
Analize privind componenta imagologică a războiului evidențiată în ultimele confruntări politico-militare de amploare: războiul din Golf, conflictele din fosta Iugoslavie, criza din Haiti, conflictele din Cecenia, criza declanșată de atacurile teroriste din SUA (11 septembrie 2001)
Membru al Seminarului de metologie a istoriei "Dimitre Onciul" - Facultatea de istorie a Universității București
Membru fondator al Seminarului Special de metodologia Gestionării Imaginii –Facultatea de Comunicare și Relații Publice.