< inapoi


Informatii generale / Corp profesoral / DetaliiProf. univ. dr.
Paul Dobrescu
[email protected]

Studii
1981, Doctor în filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
1970, Licenţiat în filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Cursuri de perfecţionare/ specializare:
2007, 2006: stagiu de cercetare la Oxford University (Church Mission Society)
2006: visiting professor, Ilmenau University (Germania)


Experienta
Poziţia ocupată în prezent:
Director al Centrului de Cercetare în Comunicare, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (SNSPA)
Profesor universitar, titular de curs pentru disciplinele: Mass media şi societatea, Istoria comunicării, Geopolitică şi Globalizare.
Profesor îndrumător de doctorat (domeniul fundamental Stiintele comunicarii), Universitatea Bucureşti.

Experienţa profesională:
2009 - 2011, Director grant CNCSIS, Coordonarea implementării proiectului de cercetare "Globalizare şi educaţie. Universitatea orientată pe proiecte - noul model de universitate pentru secolul XXI 2009-2011"
2008 - 2012, Rector SNSPA
2005 - 2008, Prorector SNSPA
2005 - 2006, Director de grant de cercetare, Coordonarea implementării proiectului de cercetare "Impactul globalizării asupra valorilor şi stilurilor de viaţă în societatea românească actuală"
1999 - prezent, Director al editurii comunicare.ro
2003 - 2005, Preşedinte al Consiliului ONBSS
Oct. 2004 - oct. 2005, Manager de proiect, European Project Manager. A New Profession for an Extended Europe (proiect Leonardo da Vinci)
1990 - 2004, Decan FCRP
2002 - 2004, Manager de proiect, Coordonarea proiectului "Universitatea Virtuală de Afaceri" (proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Phare Coeziune Economică şi Socială)
Oct. 2003 - oct. 2004, Manager de proiect, E-democracy: Rules and Architecture for the European Area (proiect Leonardo da Vinci
2000 - 2002, Manager de proiect, Coordonarea proiectului "Centrul pentru Formare Continuă în Comunicare" (finanţare Banca Mondială)
2001 - 2002, Manager de proiect, Coordonarea proiectului Info EuroLider, finanţat de Comisia Europeană prin programul EUROPA
2000 - 2001, Manager de proiect, Coordonarea proiectului "Centru de pregătire în Relaţii Publice", finanţat de Banca Mondială
1999 - 2004, Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/ grant:
"Globalizare şi educaţie. Universitatea orientată pe proiecte - noul model de universitate pentru secolul XXI (CNCSIS, 2009-2011)", director de grant (finalizat)
"Cultural creatives. Impactul globalizării asupra valorilor şi stilurilor de viaţă în societatea românească actuală" (CNCSIS, 2005 - 2008), director de grant (finalizat)
"Relevanţa socială a managementului de proiect" (CNCSIS, 2006 - 2008), membru în echipa de proiect (finalizat)
"SPRINT 2020 - Internaţionalizarea învăţământului superior romanesc - valoare adaugată brandului de ţară" (CNMP, 2007-2010), membru în echipa de proiect


Lucrari publicate
Cărţi/capitole in carti
Dobrescu, P, (2011) "Europa la rascruce" In Bârgaoanu, A., Negrea, E. (eds.). Comunicarea în Uniunea Europeana. Modele teoretice si aspecte practice. Bucuresti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Ciocea, M, Cismaru, M. (2010). "Changing Patterns of Consumerism in Young People in Romania", From Here to Diversity: Globalization and Intercultural Dialogues, Cambridge Scholars Publishing, pp 175-188
Dobrescu, P. (2010). Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane. Iaşi: Institutul European
Dobrescu, P., Pricopie, R., Ionescu, M. (2009). R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication (eds.), Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2008). Cultural Creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românească. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2008). Geopolitica (ediţia a 2-a). Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Bârgăoanu, A., Corbu, N. (2007). Istoria comunicării. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Ţăranu, A., Bârgăoanu, A., (2007). Globalization and Policies of Development (eds.). Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2003). Geopolitica. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Bârgăoanu, A. (2003, 2001). Mass media şi societatea. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Bârgăoanu, A. (2002). Mass media - puterea fără contraputere. ALL: Bucureşti
Dobrescu, P. (1997). Iliescu contra Iliescu. Bucureşti: Diogene
Dobrescu, P. (1993). America Americii - California. Bucureşti: Diogene
Dobrescu, P. (1986). Computere şi trandafiri sau paradoxurile progresului. Bucureşti: Editura Politică
Dobrescu, P. (1981). Tehnocraţie şi putere politică. Bucureşti: Editura Politică

Prefeţe/ postfeţe:
Dobrescu, P. (2012). Prefata la cartea Despre China, autor Henry Kisssinger, Bucuresti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2009). Prefaţă la cartea Opinia publică, autor Walter Lippmann. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2004). Postfaţă la cartea Modele ale comunicării. Pentru studiul comunicării de masă, autori Denis McQuail şi Sven Windahl, Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2004). Prefaţă la cartea Mecanismul votului, autor P. Lazarsfeld. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2002). "Pactul de vasalitate al comunicării faţă de tehnologie", postfaţă la cartea O critică a comunicării, autor Lucien Sfez, Bucureşti: comunicare.ro

Articole în reviste CNCSIS (B+), ISI, sau indexate in BDI:
Dobrescu, P. (2012). "Historical Patterns of Euroscepticism. An Analysis of the Romanians's Confidence in the EU in the Context of the Schengen Affair". Transylvanian Review, Vol. 21, Issue 1, Spring
Bargaoanu, A., Dobrescu, P. (2011). "The Discourse of Romanian Elites on an EU Topic: Islands of Europeanization in the Romanian Public Sphere", Romanian Journal of Communication and Public Relations, Special Issue.
Dobrescu, P. (2009). "Project-oriented university - Building the Capability for Innovation", ESSACHESS, no. 3/ 2009, pp. 93-115.
Dobrescu, P. (2009). "Global Economic Crisis - the Geopolitical Crossroads of Our Time", Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, nr. 14 (B+)
Dobrescu, P. (2009). "Demography Triumphs Over Geography". Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Economy, Law and Sociology, Vol. 1, Nr. 1
Dobrescu, P. (2008). "18 ani de comunicare". În Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, număr aniversar (B+)
Dobrescu, P. (2007). "Şcoala de la Toronto. Contribuţia lui Harold Innis". Revista de Sociologie Românească, nr. 5, vol. 4 (B+)
Dobrescu, P. (2007). "Acţiunea comunicativă: o încercare de refundamentare a acţiunii sociale", Revista română de comunicare şi relaţii publice, nr. 10 (B+)
Dobrescu, P. (2007). "Şcoala de la Toronto. Contribuţia lui Marshall McLuhan", Revista română de comunicare şi relaţii publice, nr. 9 (B+)
Dobrescu, P. (2007). "Studiile culturale britanice. Contribuţia lui Stuart Hall". Revista română de comunicare şi relaţii publice, nr. 8 (B+)
Dobrescu, P. (2006). "Studiile culturale britanice şi problemele comunicării. Contribuţia lui Raymond Williams", Revista de Sociologie Românească, nr. 4, vol. 4 (B+)
Dobrescu, P., & Bârgăoanu, A. (2004). "Prolegomene la o posibilă istorie a comunicării (I)". Revista română de comunicare şi relaţii publice, No. 6 (B+)
Dobrescu, P., & Bârgăoanu, A., (2003). "Interacţionismul simbolic - produsul cel mai sigur şi mai impunător al pragmatismului american", Revista de sociologie românească, nr. 3 (B+)
Dobrescu, P., & Bârgăoanu, A. (2003), "Şcoala de la Chicago - plasarea comunicării în inima proceselor sociologice", Revista de sociologie românească, Nr. 1-2 (B+)
Dobrescu, P. (2002). "În aşteptarea votului pentru. Reflecţii asupra campaniilor electorale postdecembriste", Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, nr. 4-5 (B+)
Dobrescu, P. (2000). "Un despot modern: Opinia publică", Revista română de comunicare şi relaţii Publice, nr. 2-3 (B+)
Dobrescu, P. (1999). "Aisbergul comunicării", Revista română de comunicare şi relaţii publice (B+)s

Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale:

Bârgaoanu, A., Dobrescu P., Marincea A. (2010). "Does Europe Come to "Save" Us or to "Scold" Us? An Analysis of the Media Discourse on EU Funds". In Corbu N., Negrea E., Tudorie G., Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere, Bucureşti: Comunicare.ro.
Dobrescu, P. (2009). "Wealth of Nations is the Wealth of Ideas. The Social Innovation Imperative". In Dobrescu, P., Pricopie, R., Ionescu, M. (eds.). R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2009). "Innovation, research, education - the magic triangle of contemporary development processes. The case of China", Proceedings of the International Technology, Education and Development Conference INTED 2009, Eds. International Association of Technology, Education and Development (CD)
Dobrescu, P., Bârgăoanu, A. (2008). "Hard Facts and Social Perception about the Rise of a Superpower: China". În Business Excellence (Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 3rd edition), Bucureşti, Editura ASE
Dobrescu, P. (2008). "From Imitation to Innovation. The Rise of China as a Global Superpower". În Bârgăoanu, A., Pricopie, R. (eds). Education, Research and Innovation. Strategies and Policies in the Age of Globalization. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2008). "Romanian Higher Education System Facing
Globalization". In Proceedings of the International Technology, Education and Development Conference INTED 2008, Eds. International Association of Technology, Education and Development, Valencia, Spania (CD)
Dobrescu, P. (2007). "In Search for New Sources of Growth. Enhancing Attractiveness on the Global Scene". In Business Excellence (Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2nd edition), Bucureşti, Editura ASE
Dobrescu, P., Georgiu, G., Bârgăoanu, A. (2007). "The Impact of Globalization on Contemporary Values and Lifestyles", In Communication and Reality (Proceedings of the International Conference on Communication and Reality), Universitat Ramon Lull, Barcelona, Spain
Dobrescu, P. (2007). "Innovation - the Contemporary Driver of Global Competitiveness", În Dobrescu, P., Ţăranu, A., Bârgăoanu, A., (eds.). Globalization and Policies of Development. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P., Bârgăoanu, A., Ţăranu, A. (2007). "Globalization is the Latest Form of Modernization", Preface to Dobrescu, P., Ţăranu, A., Bârgăoanu, A., (eds.). Globalization and Policies of Development. Bucureşti: comunicare.ro
Dobrescu, P. (2006). "Romania at the Crossroads of Globalization and European Integration Trends", In Business Excellence (Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 1st edition), Bucureşti, Editura ASE (ISI Web of Knowledge)


Altele
Membru al asociatiei internationale The European Public Relations Education and Research Association;
Membru al Asociatiei Sociologilor din România;
Contributor al revistei Clipa.