< inapoi


Informatii generale / Corp profesoral / DetaliiProf. univ. dr.
Vasile Macoviciuc
[email protected]

Studii
Licentiat al Facultății de Filosofie, Universitatea București(1973);
Doctor în Filosofie (1987).Experienta
Director al Departamentului de Filosofie si Stiinte Socioumane din ASE(din 1999);
Predă cursuri de Filosofie, Filosofia culturii, iar la Master Psihosociologia comunicării. A mai predat și cursuri de Logică; Epistemologie economică; Antropologie culturală, socială și economică; Etică în afaceri;
A urmat cursuri de Management universitar (ASE, 2009);
Diploma de Excelență profesională "Virgil Madgearu"( ASE, 2006);
Redactor la Revista Militară de Management și Educație, editată de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" și Academia de Studii Economice ( din 2006);
Membru în Colegiul de redacție Lex et Scientia (din 2007);
Membru în Consiliul științific Analele Universității București (Științe economice și administrative) (din 2007);
Membru (editorial advisors) în Consiliul științific al revistei "Review of the Air Force Academy" (din 2007);
Membru in Consiliul editorial al Revistei de cercetări pluridisciplinare Cogito(din 2009).


Lucrari publicate
Lucrări de specialitate:
Inițiere în filosofia contemporană, Editura Universal – Dalsi, 1999; ediția a II-a, Editura Economică, 2000;
Ispitele fericirii, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1995;
Filosofie, Editura Comunicare.ro, 2002;
Pledoarie pentru etica marxistă (co-autor), Editura Albatros, București, 1981;
Etica afacerilor (co-autor), Editura Paideia, București, 2005;
Filosofie. Tematizări contemporane (coordonator volum), Editura ASE, 2010.

Manuale și lecții:
Filosofie, Academia de Studii Economice, 1998; ediția a II-a, 1999, 2002;
Capitolul – Probleme de etică, în manualul de liceu Filosofie, editat de Ministerul Învățământului, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1992;
Filosofie contemporană (co-autor), Universitatea independentă "Dimitrie Cantemir", București, 1991, ediție revăzută și adăugită, 1993, 1997;
Lecțiile – Elemente de ontologia umanului; Conștiința, în manualul Inițiere în Filosofie, Academia de Studii Economice, 1980.

Studii în volume colective:
Estetica lui Mikel Dufrenne și ontologia umanului, în vol. "Estetică și moralitate", Editura Crater, 1998;
Semne și valori: incidențe ale semioticii în planul ontologiei umanului, în vol. "Ontologia umanului", coordonator Ludwig Grünberg, Editura Academiei, 1989;
D. D. Roșca și dimensiunea axiologică a condiției umane, în "Ontologia umanului";
Antinomiile timpului subiectiv și problema sensului vieții, în "Ontologia umanului";
Fericirea și imperativul categoric, în vol. "Niculae Bellu – de la stânga politică la stânga culturală", Editura Paideia, 2005;
O radiografie morală a invidiei, în vol. "Educație și instruire (calitate, etică, descentralizare)", Vol. I – "Educația într-o societate a învățării", Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I", București, 2006;
Teoria actelor de limbaj și o posibilă ontologie a subiectivității, în vol. "Construcție și deconstrucție în filosofia americană contemporană", Editura Academiei Române, București 2006;
Matricea stilistică. Ipoteze interpretative, în vol. "Lucian Blaga – Confluențe filosofice în perspectivă culturală", Editura Academiei Române, București, 2007;
Categorii logico-ontologice în estetica lui Georg Lucács, în vol. "Studii de teoria categoriilor", vol I, coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Editura Academiei Române, București, 2009;
The Reference of Responsability in Bioethics, Bucharest Academy of Economic Studies, publicat în Access to Success Quality, International Conference, Second edition "Ecological Performance in a Competitive Economy", Bucharest, 2009;
Robert Misrahi on Ethics, ibid.;
Philosophy, advertising myths and management, în Revista de Management Comparat International, Special number, 1/2009, [Modern Approaches in Organisation Management and Economy, Third Edition].
A publicat numeroase texte (studii, eseuri, recenzii, articole) pe teme de filosofie, cultură, artă în "Revista de filosofie", "Revue Roumaine de Philosophie", "Luceafărul", "Contemporanul", "Națiunea", "Alternative", "Tribuna economică", "Zig-zag" ,"Cogito" ș.a.;

Volume de poezii:
Versuri pentru caii sălbatici, Colecția "Akademos", Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1994;
Raft cu insomnii, Colecția "Akademos", Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1995;
Metafizică supt degetul mic, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1996;
Viață la Post-restant, Editura Paideia, București, 2005;
Azilul de aripi, Editura Vasiliana'98, Iași, 2005;
Deschiderea pleoapei, Editura Lumina, Pancevo (Serbia-Muntenegru), 2005;
Rondeluri pentru caii sălbatici, Editura Cuvîntul, 2006.


Altele
Membru al Societății Scriitorilor Bucovineni (din 2006)
ANOSR i-a acordat diploma de "Profesor Bologna"(2010).
Cercetator asociat in cadrul Institutului de Filosofie si Psihologie
"C.Radulescu-Motru" al Academiei Romane (din 2010).